Control Plan

Charakteristika:
Kontrolní plán (CP) je dokumentovaný popis systémů a procesů potřebných pro řízení produktu. V rámci automobilového průmyslu je vyžadován jako povinný výstup návrhu výrobního procesu. Tento základní dokument popisuje všechny kontrolní a řídící mechanismy, kterými v rámci výrobního procesu organizace řídí jak parametry procesu, tak i charakteristiky produktu.

Cíle:

  • obeznámení s požadavky automobilového průmyslu na kontrolní plán (IATF 16949:2016, APQP & Control Plan, požadavky OEM – Original Equipment Manufacturer)
  • typy CP pro různé fáze projektu: CP pro prototyp, CP pro předsérii, CP pro sériovou výrobu
  • obeznámení s formulářem CP a vysvětlení jednotlivých položek na příkladech z různých výrobních / montážních procesů
  • tvorba CP v rámci APQP, vazby na další nástroje a dokumenty: P-FMEA, PPAP,… instrukce
  • požadavky na aktualizaci a revizi CP v projektu

Cílová skupina:

  • multidisciplinární tým zahrnující všechny funkce v organizaci (prodej, marketing, vedení projektů, vývoj produktu, výroba, engineering, kvalita, nákup)

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 1 den školení + workshop

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak