Interní auditor OHSAS 18001:2007 (ISO 45001)

Charakteristika:
Předmětem normy OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) je vytvořit systematickou strukturu pro řízení rizik od plánovací až po provozní etapu a odezvu v nouzových situacích.

Interní audit SRBP (požadavek normy  OHSAS 18001:2007) má za cíl poskytnout nezávislé a objektivní posouzení systému, napomáhá k hodnocení a odhalování slabých míst, nedostatků a možností zlepšení SRBP.

Školení je zaměřeno na důkladný výklad auditování SRBP implementovaného podle normy OHSAS 18001:2007, objasnění postupů a zásad při plánování, realizaci a zlepšování interních auditů ve smyslu principů ISO 19011:2011.

Cíle:

  • pochopení požadavků na auditování SRBP podle normy OHSAS 18001:2007
  • objasnění principů auditování podle normy  ISO 19011:2011
  • specifika auditování bezpečnostních a zdravotních rizik ve smyslu právních a jiných bezpečnostních požadavků

Cílová skupina:

  • rozmanitý tým, hlavně zástupci managementu jednotlivých oddělení, dále vývoj, výroba, údržba, technologie, nákup, interní auditoři, logistika… celý tým podílející se na případné SRBP, jeho udržování, standardizaci

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny/tým

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková