ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK

Charakteristika:

 • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem číslo 59/1998 Sb, v kterém je zakomponovaná směrnice Rady EHS 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky.
 • Souvislosti a přepojení na Řízení neshodného výroku a Identifikace a sledovatelnost.

Cíle školení:

 • Pochopení aspektů ručení za výrobek
 • Evropsky kontext – Směrnice rady EHS vs. Národní legislativa

Kdo by se měl zúčastnit / cílová skupina:

Tým lidí, kteří přímo, či nepřímo ovlivňují kvalitu finálních produktů. Školení je vhodné zařadit i jako součást „školení povědomí o kvalitě“ kde jsou cílovou skupinou všichni zaměstnanci firmy anebo „školení pro nově přijímané zaměstnance“.

Vstupní předpoklady:
Žádné požadavky nejsou stanovené, školení je vhodné jak pro nové zaměstnance firmy, tak i pro stávající personál.

Rozsah školení: 0,5 dne školení + příklady z praxe.

Obsah školení:

 • Úvod
 • Odpovědnost výrobce
 • Vadný výrobek
 • Řízení neshodného výrobku
 • Identifikace a sledovatelnost
 • Náhrada škody, Promlčení
 • Příklady stahování výrobků

Poznámky:
Je na zvážení, do jaké úrovně školení v rámci organizační struktury půjde. Mohou se ho zúčastnit až samotní operátoři. Je však možné odevzdat potřebné informace pouze nadřízením, a ti je již posunou dále do firmy.