AIAG & VDA FMEA – KVALIFIKACE ŠKOLITELE IAA CZ

IAA jako aktivní člen AIAG využil příležitosti účastnit se na jednom z prvních licencovaných školení AIAG & VDA FMEA u AIAG partnera LMR Global Limited. Školení se konalo začátkem prosince v Anglickém Coventry.
Školitel IAA CZ a IAA SK a spolu s kolegy z Dánska, Finska a Anglie cvičili tento nástroj na praktických příkladech. Náš komplexní příklad se ukázal jako dobře použitelný a inspirativní i pro ostatní účastníky. Rovněž naše profesionální zkušenosti z výrobní praxe a správné chápání nástroje se opět potvrdili.
Školení přispělo ke zvýšení kvalifikace lektora a v konečném důsledku pomůže ke spokojenosti zákazníků se službami IAA.
LinkedIn info