Tools

Školení jednotlivých nástrojů, které jsou ať už v automotive nebo i v jiných odvětvích přímo vyžadováno v systémech managementu nebo jako součást požadavků zákazníka.

Do tohoto okruhu spadají nástroje pro projektové řízení (APQP / VDA-RGA), nástroje analýzy a minimalizace rizik (FTA, DFMEA, PFMEA), statistické nástroje (MSA, SPC, Capability, DOE) a postupy pro uvolňování produktů a sériové výroby (PPAP / VDA2 / ISIR). Také nástroje systematického týmového řešení problémů (8D Method, CQI-20) ve fázi sériové výroby, ale i předsérie.

Školení jsou kromě podrobného vysvětlení požadavků zaměřeny hlavně na praktickou aplikaci jednotlivých nástrojů. Na příkladech ilustrují použití a zavedení nástrojů. Praktická cvičení pomáhají účastníkům pochopit a osvojit si jednotlivé nástroje.

Schéma školení:

Odkazy na školení: