Reverse FMEA

Charakteristika:

Reverse FMEA, anebo Reverse Process FMEA, je metodika pro proaktivní snižování rizika ve výrobních procesech. Je to revize všech chybových stavů zahrnutých v Process FMEA přímo ve výrobním procesu. Reverse FMEA je prováděna mezi útvarovými týmy s cílem prověřit, zda všechny chybové stavy jsou přiměřeně řízené (Preventivní / Detekční opatření), a že tato opatření fungují tak, jak byla zamýšlená. Reverse FMEA má být nástrojem pomáhajícím při revizích Process FMEA a při aktivitách na redukci RPN, založených na skutečných údajích z auditů všech chybových stavů na výrobních stanicích a operacích. Takovéto revize mohou dokonce odhalit nové chybové stavy, nezvažované v Process FMEA v době její tvorby.

Cíle:

  • informace o zvláštních požadavcích zákazníků na Reverse FMEA
  • Reverse FMEA jako proaktivní, preventivní přístup k aktualizaci a revizím Process FMEA
  • osvojit si metodiku Reverse FMEA
  • plánování, realizace, hodnocení a následná opatření při Reverse FMEA
  • představení hodnotících formátů při Reverse FMEA

Poznámka: Výhodou je vlastní notebook pro efektivnější realizaci workshopů v průběhu školení. Pokud máte tedy možnost, přineste si na školení notebook.

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje procesu, výroby, kvality, údržby.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Školení Reverse FMEA je možné realizovat samostatně jako jednodenní školení anebo jako součást školení Process FMEA.