Management systems

Školení norem systémů managementu jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a laboratoří.

Jsou určeny pro pracovníky aktivně pracujících se systémy managementu, ať již na úrovni implementace nebo udržování a řízení těchto systémů. Školení detailně rozebírají požadavky jednotlivých norem, včetně příkladů jejich implementace. Obsahují praktická cvičení, s cílem lépe pochopit a osvojit si problematiku.

Nabízíme i informativní, zkrácené rozsahy školení, určené pro vyšší management, který sice nebude přímo implementovat požadavky normy, ale odpovídá za celý proces implementace, udržování systémů a poskytuje na jejich fungování zdroje.

V nabídce máme i kombinované školení integrovaného manažerského systému (IMS), určené organizacím které buď implementují nebo již mají zavedené několik ze zmíněných systémů, v libovolné kombinaci.

Schéma školení:

Odkazy na školení: