ISO/IEC 27001:2013

 

Charakteristika:

ISO 27001 je hlavní normou celé rodiny ISO 27000 a poskytuje komplexní přístup k informační bezpečnosti v organizaci. Zahrnuje též rozvoj kvalifikace zaměstnanců a technickou ochranu proti počítačovým podvodům.

 

Cíle školení:

Hlavním cílem školení je uvést posluchače do problematiky sytému řízení informační bezpečnosti a poskytnout jim ne jenom výklad prvků ISMS, ale i metodiku na jeho zvládnutí v rozsahu:

 • Co je transformační bezpečnost? – základní pojmy, význam a přínos z implementace a certifikace ISMS
 • Přehled série norem ISMS
 • Požadavky na dodržování právních předpisů. Struktura a hierarchie právních předpisů v oblasti informační bezpečnosti
 • Systém manažerství informační bezpečnosti
 • Cíle řízení a opatření týkající se přehlášení o aplikovatelnosti
 • Interpretace a struktura požadavek normy
 • Zodpovědnost vedení v oblasti ISMS
 • Požadavky na dokumentaci
 • Přezkoumaní rizik v oblasti ISMS (Analýza rizik, hodnocení rizik, plán ošetření rizik)
 • Požadavky na plánování a výkon interních auditů informační bezpečnosti
 • Obsah a struktura přezkoumaní vedením v oblasti ISMS
 • Postup a pravidla certifikačního procesu ISMS
 • Specifické požadavky zákazníků (VDA ISA, TISAX) – základní informace
 • Legislativní požadavky na informační bezpečnost
 • Test a ukončení tréninku

 

Cílová skupina: Vedení a zaměstnanci společnosti

Typ osvědčení: Po absolvování školení a napsaní testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Milan Mračko