Auditing

Zavedené manažerské systémy je třeba udržovat a jedním z nástrojů na to určeným jsou audity. Nabízíme školení na auditování systémů managementu jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a laboratoří. Stejně také školení pro auditování výrobních procesů a produktů.

Školení jsou zaměřeny na praktické ukázky auditování a řešení modelových cvičení. Účastníci by po školení měli vědět základy auditování a také zaznamenat výsledky auditu do příslušných formulářů srozumitelnou formou.

Schéma školení:

Odkazy na školení: