Interní auditor QMS podle IATF 16949 anebo ISO 9001 (zahrnuje ISO 19011)

Charakteristika:

Úkolem auditora QMS je poskytnut nezávislé a objektivní posouzení procesů QMS v rámci organizace, zhodnotit úroveň plnění požadavků aktuální normy IATF 16949 anebo ISO 9001 a efektivitu realizovaných činností.

Cíle:

  • pochopit požadavky aktuálního vydání normy IATF 16949 / ISO 9001, detailní výklad normy
  • ukázat aplikaci QMS v praxi na příkladech a cvičeních
  • vysvětlit principy auditování podle normy ISO 19011
  • praktická cvičení – program auditu, plán auditu, zpráva z auditu – formulace zjištění

Cílová skupina:

Pracovníci z různých oddělení organizace se znalostí procesů organizace, výrobních procesů a produktů. Školení je součástí kvalifikace auditora QMS.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny IATF 16949 alebo ISO 9001 + 1 den ISO 19011

Odborný garant: Ing. Michal Jančok (IATF auditor číslo certifikátu 5-ADP-12-04-1651)

 

Poznámka: Pro podrobnější informace si můžete prostudovat popis u IATF 16949 anebo ISO 9001 a ISO 19011 samostatně.