Interní Auditor IMS podle ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018

Charakteristika:

Nabízíme školení Interní auditor IMS v různých kombinacích QMS + EMS, QMS + OHSMS, EMS + OHSMS a QMS + EMS + OHSMS. Interní auditor IMS má za cíl poskytnout nezávislé a objektivní posouzení IMS v rámci organizace, úroveň plnění požadavků aktuálních norem tvořících IMS a efektivitu realizovaných činností.

Cíle:

  • vysvětlit společné systémové požadavky pro všechny normy IMS
  • pochopit požadavky aktuálních vydání norem IMS, detailní výklad norem
  • ukázat aplikaci IMS v praxi na příkladech a cvičeních
  • vysvětlit principy auditování podle normy ISO 19011
  • praktické cvičení – program auditu, plán auditu, zpráva z auditu – formulace zjištění

Cílová skupina:

Pracovníci z různých oddělení organizace se znalostí procesů organizace, výrobních procesů a produktů. Školení je součástí kvalifikace auditora IMS.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny + 1 den ISO 19011

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková

 

Poznámka: Pro podrobnější informace se můžete podívat na popis u jednotlivých systémů QMS, EMS, OHSMS a ISO 19011 samostatně.