ISO 14001:2015

Environmentální manažérský systém (EMS)

Charakteristika:

Norma ISO 14001:2015 popisuje zásady systému environmentálního manažerství (EMS). Definuje také identifikaci a hodnocení environmentálních aspektů a vlivů v organizaci.

Cíle:

pochopit požadavky aktuálního vydání normy ISO 14001, detailní výklad normy
objasnit principy EMS
vysvětlit identifikaci a hodnocení environmentálních aspektů a vlivů
ukázat aplikaci EMS v praxi na příkladech a cvičeních

Cílová skupina:

EMS je záležitostí celé firmy, proto by se ho měli zúčastnit zástupci managementu jednotlivých oddělení a také jejich pracovníci.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková