Interní Auditor QMS podle ISO/IEC 17025:2017

Charakteristika:

Požadavky ISO IEC 17025:2017 na auditování a výkon auditů podle ISO 19011:2018 směrem ke kompetentnosti zkušebních a kalibračních laboratoří.

Cíle:

  • pochopit požadavky ISO/IEC 17025:2017 a jejich aplikace v prostředí organizace
  • vysvětlit principy auditování podle normy ISO 19011
  • praktická cvičení – analýza procesu, audit z pozice auditora i auditovaného

Cílová skupina:

Různorodý tým zástupců jednotlivých oddělení laboratoře. Celý tým podílející se na implementaci QMS a jeho udržovaní a standardizaci.

Vstupní předpoklady:

Nakolik norma vychází z požadavků ISO 9001, je potřebné před tímto školením absolvovat školení k požadavkům ISO 9001 (případně IATF), nebo školení IA ISO/IEC 17025 doplnit, což navýší rozsah na 4 školicí dny. V případě předcházejícího absolvování školení k ISO 9001 (případně IATF) a ISO/IEC 17025:2017 je potřebné předložit certifikát (osvědčení ze školení), čím může být školení IA ISO/IEC 17025:2017 zkráceno na 2 dny.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 3 dny školení (ISO/IEC 17025 + ISO 19011 + praktická část)

Odborný garant: Mgr. Dana Fúziková