ISO 9001:2015

Systém manažerství kvality (všeobecně)

Charakteristika:

Norma ISO 9001:2015 popisuje zásady systému manažerství kvality. Definuje procesní přístup, PDCA cyklus a zavádí přístup na základě rizik.

Cíle:

  • pochopit požadavky aktuálního vydání normy ISO 9001, detailní výklad normy
  • vysvětlit procesní přístup a PDCA cyklus a základní principy QMS
  • objasnit přístup na základě rizik
  • ukázat aplikaci QMS v praxi na příkladech a cvičeních

Cílová skupina:

QMS je záležitostí celé firmy, proto by se školení měli zúčastnit zástupci managementu jednotlivých oddělení a také jejich pracovníci.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Ing. Michal Jančok