Audit výrobního procesu

Charakteristika:

Dle požadavků IATF 16949 čl. 9.2.2.4 je dodavatel povinen provádět audity výrobního procesu. Může si přitom zvolit metodiku, pokud mu ji neurčí zákazník. Jednou z dostupných metodik je například i VDA 6.3. Nabízíme vám obeznámení s plánováním, přípravou, realizací a vyhodnocením auditů výrobního procesu. Výhodou při tomto type auditu je mít jednotnou metodiku, při které se dají srovnávat výsledky auditů různých výrobních procesů.

 Cíle školení:

  • pochopit požadavky na Audit výrobního procesu
  • vysvětlit část auditu „Vývoj produktu a procesu“ + praktické cvičení – zjištění z auditu a přiřazení otázek
  • vyhodnotit a vysvětlit výsledky auditu procesu
  • vysvětlit část auditu „Sériová výroba“ + praktické cvičení – zjištění z auditu a přiřazení otázek
  • provést audit procesu – volitelné (od požadavky na rozsah se odvíjí délka školení)

 Cílová skupina:

Pracovníci z různých oddělení organizace se znalostí procesů organizace, s dobrou znalostí výrobních procesů a produktů.

Typ osvědčení:

  • po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 

Poznámka: Školení není v licenci VDA-QMC.