Auditování nástrojů kvality

(APQP / VDA-RGA, PPAP / VDA2, FMEA, CP, MSA, SPC + Capability, TOPS 8D)

Charakteristika:

Požadavky na kompetenci interních auditorů podle IATF 16949:2016 obsahují kromě jiného „pochopení aplikovatelných požadavků na klíčové nástroje týkající se předmětu auditu“. Jako součást komplexního školení interních auditorů podle IATF 16949:2016 nabízíme zkrácené školení na pochopení nástrojů kvality z pohledu auditora (APQP / VDA-RGA, PPAP / VDA2, FMEA + CP, MSA, SPC / Capability studies, Problem solving). Také pro kvalifikaci auditorů výrobního procesu VDA 6.3 je potřebné prokázaní znalostí nástrojů a metod manažerství kvality.

Cíle:

 • účel a možná aplikace jednotlivých nástrojů kvality – stručně
 • vysvětlit, jak správné auditovat nástroje kvality – nač se zaměřit
 • jak ověřit správnost zavedení příslušného nástroje kvality v podmínkách organizace při auditu
  • APQP / VDA RGA – Plánování realizace produktu (projektový management)
  • PPAP / VDA 2 – Proces schvalování / předkládání výrobku
  • FMEA – Analýza možných chyb a jejich důsledků
  • CP (Control plan) – Plán řízení a kontroly
  • MSA – Analýza měřících systémů
  • SPC – statistické řízení procesu + Studie způsobilosti procesu (indexy Cm/Cmk, Cp/Cpk)
  • TOPS 8D – týmové řešení problémů a metodika řešení problému v 8 krocích

Cílová skupina:

Školení je určeno auditorům podle IATF 16949 a/nebo pro auditory výrobního procesu, kteří neabsolvovali plná školení na nástroje kvality.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak