Hodnocení Speciálních Procesů – CQI 9, 11, 12, 15, 17, 23, 27

Charakteristika:
AIAG (Automotive Industry Action Group) vytvořila soubor hodnocení pod označením CQI
(Continuous Quality Improvement). Část těchto hodnocení je zaměřena na speciální procesy.
Dělat audity speciálních procesů vychází také z požadavků IATF 16949 čl. 9.2.2.3, kde je dodavatel povinen provádět audity výrobního procesu.

Pro americké OEM je k tomuto požadavku přiřazeno i provádění hodnocení speciálních procesů:
CQI – 9 Heat Treatment System Assessment – Tepelné zpracování
CQI – 11 Plating System Assessment – Galvanické pokovování
CQI – 12 Coating System Assessment – Nanášení povlaků
CQI – 15 Welding System Assessment – Svařování
CQI – 17 Soldering System Assessment – Pájení
CQI – 23 Molding System Assessment – Lisování platů
CQI – 27 Casting System Assessment – Odlévání

Hodnocení je zpracováno dost detailně podle druhu technologie a jde opravdu do technických detailů. V rámci tohoto hodnocení má být proveden také produktový audit. Preferujeme školení spojené se cvičením, kde se vyplní hodnocení a konkrétně se tak projdou požadavky prakticky.

Cíle školení:
• vysvětlit auditování jako proces spolu s kvalifikací hodnotitelů
• pochopit požadavky na jednotlivé speciální procesy podle CQI
• provést hodnocení speciálního procesu – doporučujeme jako součást školení

Cílová skupina:
Pracovníci z různých oddělení organizace se znalostí procesů organizace as dobrou znalostí výrobních procesů a produktů. V týmu hodnotitelů by měli být také procesní inženýři za danou oblast hodnocení.

Typ osvědčení: Po absolvování školení a cvičení – osvědčení o účasti

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok