Designová FMEA, AIAG & VDA edition

Analýza možných chyb a jejich důsledků ve fázi návrhu produktu

Charakteristika:

Designová FMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) je systematická metoda na identifikaci možných chyb budoucího nebo změněného výrobku. Efektivita nástroje je v identifikaci příčin potenciálních chyb, jejich eliminaci, případně nastavení kontrolních mechanismů (plán testů a zkoušek ve fázi prototypu, případně v předsériové fázi). Následně ve stanovení možných zlepšení ve formě doporučených nápravných / preventivních opatření.
AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) v spolupráci s německou asociaci automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) vypracovala společný manuál FMEA. AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pro všechny automobilové dodavatele, včetně příkladů a tipů z předchozích AIAG i VDA vydání a také praktických aplikací.

Cíle:

 • identifikace potřeb FMEA a její úlohy v projektu
 • struktura a metodika Designové FMEA, 7-krokový přístup tvorby FMEA:
 1. Plánování a příprava
 2. Analýza struktury
 3. Analýza funkcí
 4. Analýza chyb
 5. Analýza rizik
 6. Optimalizace
 7. Dokumentace výsledků
 • představení kritérií hodnocení včetně AP (Action Priority), která nahrazují RPN.
 • podrobný výklad formuláře D-FMEA a analytických postupů včetně praktických příkladů
 • objasnění vazby D-FMEA na jiné dokumenty / nástroje: P-FMEA, simulační studie, DOE,…
 • návod, jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci

Poznámka: Výhodou je vlastní notebook pro efektivnější realizaci workshopů v průběhu školení. Pokud máte tedy možnost, přineste si na školení notebook.

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny (školení a workshop)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak