Proces schvalování produktu a výrobního procesu

PPAP 4th edition – Production Part Approval Process
VDA 2 – Sicherung der Qualität von Lieferungen, Produktionsprozess und Produktfreigabe (PPF)
ISIR – Initial Sample Inspection Report

Zaměření podle požadavků zákazníka

Charakteristika:

Proces schvalování produktu a procesu je formalizovaný postup vyžadovaný od dodavatelů do automobilového průmyslu. IATF 16949 požaduje dodržet zákazníkem uznaný postup při schvalování. Školení vychází především z požadavků aktuálního vydání PPAP a VDA 2, obsahuje však také informace o dalších vyžadovaných formách a způsobech uvolňování (například ISIR)…

Cíle:

  • pochopit význam a obsah požadavků zákazníků při předkládání a schvalování produktu a výrobního procesu
  • vysvětlit specifika jednotlivých požadavků dle metodiky a zákazníka
  • cvičení – určit rozsah předkládání a schvalování relevantní pro organizaci – aplikovatelné požadavky
  • ukázat, jak týmově spolupracovat při přípravě odpovídající dokumentace, rozdělení odpovědností

Cílová skupina:

Pracovníci v oblasti vývoje produktu a procesu, přípravy výrobních procesů, verifikace a validace produktů a výrobních procesů.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok