TOPS 8D – Team Oriented Problem Solving

Týmové řešení problémů (5W2H, Ishikawa diagram, 5W, 8D)

Charakteristika:

TOPS 8D (Team Oriented Problem Solving 8 Disciplines) je strukturovaný nástroj pro týmové řešení problémů. Pomocí definovaných kroků a podpůrných nástrojů vede tým k zjištění a eliminaci kořenových příčin problému pomocí účinných nápravných opatření. Nástroj je možné použít jednak na řešení interních problémů, ale také na řešení externích reklamací. Stejně tak je vhodné vyžadovat aplikaci nástroje i ze strany dodavatelů.

Cíle:

  • ujasnit, kdy a za jakých podmínek je možné/potřebné použít tento nástroj
  • pochopit správné použití TOPS 8D při výkladu a metodické ukázce postupu
  • řešit reálný příklad v týmu se zápisem do formulářů a použití nástrojů jako zápis „je – není“, „brainstorming”, “brainwriting”, “5W”, …
  • procvičit si zvládnutí nástroje v reálném týmu a na skutečném problému organizace (k tomu je prostor pouze při dvoudenním školení)

Cílová skupina:

Zaměstnanci s odpovědností za řešení problémů a odstraňování nedostatků v celém výrobním řetězci (péče o dodavatele, výrobní proces, styk se zákazníkem). Školení je určeno pro všechny potencionální účastníky týmů 8D procesu.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 

Poznámka: Školení zahrnuje také aktuální manuál VDA 8D Method: Problem Solving in 8 Disciplines.