Procesní FMEA, AIAG & VDA edition

Analýza možných chyb a jejich důsledků ve fázi návrhu výrobního procesu

Charakteristika:

Procesní FMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) je systematická metoda na identifikaci možných chyb výrobního procesu. Efektivita nástroje je v identifikací potenciálních chyb, v eliminaci nebo redukci jejich příčin a nastavení kontrolních mechanismů (Řídicí plán). Navrhuje a zavádí opatření na redukci rizik (robustní dizajn výrobních nástrojů a zařízení, POKA-YOKE,
standardizaci, automatickou detekci odchylek ve výrobním procesu,…).

AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) v spolupráci s německou asociaci automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) vypracovala společný manuál FMEA. AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pro všechny automobilové dodavatele, integrující to nejlepší z předchozích AIAG i VDA vydání.

Cíle:

 • Struktura a metodika Procesní FMEA
 • 7-krokový přístup tvorby FMEA:
 1. Plánování a příprava
 2. Analýza struktury
 3. Analýza funkcí
 4. Analýza chyb
 5. Analýza rizik
 6. Optimalizace
 7. Dokumentace výsledků
 • představení kritérií hodnocení, včetně AP (Action Priority), která nahrazují RPN
 • podrobný výklad metodiky a formuláře Procesní FMEA
 • příklady analýzy výrobních, montážních a kontrolních operací v navrhovaném sériovém výrobním procese
 • objasnění vazeb na jiné dokumenty / nástroje: FlowChart, Control Plan, 8D,…
 • návod, jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci

Poznámka: Výhodou je vlastní notebook pro efektivnější realizaci workshopů v průběhu školení. Pokud máte tedy možnost, přineste si na školení notebook.

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na všechny zaměstnance pracující v oblasti návrhu a vývoje procesu a připravující výrobní linku a nástroje.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny (školení a workshop)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak