CAPABILITY STUDIES – HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Charakteristika:

Studie způsobilosti jsou významným nástrojem analýzy a posouzení schopností výrobního zařízení/procesů plnit požadavky na ně kladené. Způsobilost se vyjadřuje na základě výběrových měření a jejich zhodnocení z hlediska statistické stability a následně porovnání vzhledem k požadovaným specifikacím pomocí indexů způsobilosti. Studie jsou povinnou součástí procesu uvolňování produktu do sériové výroby (PPAP).

Cíle:

  • vysvětlit statistické principy, termíny
  • přehled indexů způsobilosti (Cp/Cpk, Pp/Ppk, Cm/Cmk, cpm, CR, TR, LR,…)
  • návod na provádění studií způsobilosti: Krátkodobá studia způsobilosti/
  • Studia způsobilosti stroje/ Předběžná studia způsobilosti/ Průběžné vyhodnocování způsobilosti
  • vyhodnocovat způsobilost – různé metody výpočtu indexů
  • po absolvování školení by měli být účastníci schopní samostatně provádět studie způsobilosti

Cílová skupina:

Všichni zaměstnanci odpovědní za ověřování výrobního procesu, testování, tvorbu a udržování kontrolních plánů, vyhodnocující statistická data. Školení navazuje na školení SPC.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Podle možností by měly být k dispozici účastníkům školení PC (školicí místnost vybavená PC) – není nutné.