QFD – Quality Function Deployment

Charakteristika:

QFD (Quality Function Deployment) je strukturovaná metoda, pomocí které jsou různorodé požadavky zákazníka převáděny do odpovídajících technických specifikací ve všech fázích vývoje produktu a přípravy jeho výroby. Metoda pomáhá při plánovaní priorit při návrhu a vývoji přímo vycházejících z požadavků zákazníka. Zabezpečuje, že „hlas zákazníka“ bude zohledněn ve všech fázích projektu.

Cíle:

  • vysvětlit principy QFD, termíny používané v QFD
  • vazby mezi požadavky zákazníka, charakteristikami produktu, jeho konstrukcí, návrhem výrobního procesu a způsobu řízení výrobního procesu
  • pochopit systematickou metodu a její aplikaci do praxe

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku, přípravy výrobních procesů (APQP tým).

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny (1 den školení a 1 den workshop/volitelné)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak