SPC – Statistical Process Control

Statistické řízení procesu

Charakteristika:

SPC je statistická metoda na sledování, vyhodnocování a regulaci parametrů produktu / procesu s cílem udržet výrobní proces stabilní a způsobilý. Je založená na principech statistického vyhodnocování (analýza kolísání, rozlišování vlastních a zvláštních příčin kolísání a působení na ně, analýza trendů atd.).

Cíle:

  • vysvětlit účel a principy SPC (na různých typech regulačních karet)
  • podrobný návod na přípravu a zavádění SPC
  • použít SPC v praxi a interpretovat výsledky – analýza kolísání, analýza trendů
  • zvláštní příčiny a jejich projevy v regulačních kartách, plány reakce při měřeních mimo regulaci
  • různé typy regulačních karet i s příklady
  • SPC pro atributívní znaky
  • vysvětlit výstupy v SPC a vazby na hodnocení způsobilosti (Cpk, Cp, Ppk, Pp…) – informativně
  • po absolvování školení by měli být účastníci schopni samostatně vybrat, zavést a používat SPC v praxi

Cílová skupina:

Všichni zaměstnanci odpovědní za ověřování výrobního procesu, testování, tvorbu a udržování Kontrolních plánů, vyhodnocující statistická data.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Podle možností by měly být k dispozici účastníkům školení PC (školicí místnost vybavená PC) – není nutné.