5S AWARENESS TRAINING

Charakteristika:

5S – vysvětlení postupu a principu metodiky jako jednoho ze způsobů jako eliminovat plýtvání na pracovišti.

Cíle školení:

  • Vysvětlení metodiky 5S (eliminace plýtvání na pracovišti)
  • Praktické cvičení – ukážka metodiky 5S v podmínkách firmy

Kdo by se měl zúčastnit / cílová skupina:
Rozmanitý tým zástupců jednotlivých oddělení. Metoda by se měla uplatňovat v rámci celé firmy, nejen pouze ve výrobním provoze.

Vstupní předpoklady:

Nejsou požadované žádné speciální znalosti.

Rozsah školení: 0,5 den školení + 0,5 den praktická část

Obsah:

  • Úvod – 5S jako součást Lean manufacturing
  • Sort (Seiri) – Roztřiď
  • Set In Order (Seito) – Uspořádej
  • Shine (Seiso) – Vyčisti a pouklízej
  • Standardize (Seiketsu) – Standardizuj
  • Sustain (Shisuke) – Udržuj a zlepšuj
  • *Safety (5S „+“) – Bezpečnost
  • Visual Management

Poznámky:
Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.