AIAG & VDA FMEA

AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) ve spolupráci s německou asociací automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) pracovali na vytvoření prvního společného manuálu FMEA.
AIAG a VDA harmonizovali předchozí vydání FMEA do jednoho dokumentu. 3. června 2019 byla oficiálně publikována první edice AIAG & VDA FMEA Handbook.
FMEA je nejrozšířenější metodou analýzy rizik v automobilovém průmyslu. Pomáhá dodavatelům předvídat a předcházet rizikům při vývoji produktu i při přípravě výrobních procesů. Nový AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pro všechny automobilové dodavatele, včetně příkladů a tipů z předchozích AIAG a VDA vydání, tak i praktických aplikací.
Nejvýznamnější změnou v AIAG a VDA FMEA manuálu je nový 7-krokový přístup k tvorbě FMEA poskytující rámec pro dokumentování technických rizik velice podrobným a precizním způsobem.
Přístup v 7-mi krocích:
1. Plánování a příprava
2. Analýza struktury
3. Analýza funkcí
4. Analýza vad
5. Analýza rizik
6. Optimalizace
7. Dokumentace výsledků
Další významnou změnou je nahrazení číselného hodnocení RPN novým hodnocením AP (Action Priority) – Priorita pro Akci. Úrovně priority pro akci jsou tři: Vysoká, Střední, Nízká. Jsou určeny na základě kombinací známých hodnocení Význam, Výskyt a Detekce. Pro jednotlivé hodnocení jsou v novém vydání revidované hodnotící tabulky.
Nový proces vede uživatele ke sladění informací mezi jednotlivými kroky pro zajištění přesnosti a úplnosti FMEA. Pomáhá při identifikaci a přidělení priorit akcím určeným na zamezení rizika při zohlednění Významu, Výskytu a Detekce. A to jak jednotlivě, tak i v kombinaci s faktory snižujícími riziko. Metodika zintenzivňuje spolupráci mezi FMEA týmem, managementem, zákazníky, dodavateli a může být realizována buď na FMEA formulářích nebo pomocí FMEA software.
Všechny změny vyplývající z nového manuálu, podrobné vysvětlení metodiky, jako i návod na přechod z aktuálních FMEA verzí na novou, Vám rádi představíme na připravovaných otevřených školeních FMEA. V případě Vašeho zájmu i na in-house školeních ve Vaší společnosti. Výhodu in-house školení jsou příklady a cvičení vybrané z produktů a procesů Vám důvěrně známých.
Školení je standardně v rozsahu 2 dní, kde v průběhu školení vytváříte vlastní FMEA se školitelem a následně i samostatně v týmech.