APQP – PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU

Cíle školení:

 • Stanovení potřeb Plánování realizace produktu (požadavky IATF 16949, požadavky OEM)
 • Představení základů APQP s ohledem na potřeby automobilového průmyslu
 • Optimalizace současného způsobu plánování projektů dle požadavků APQP
 • Použití formulářů APQP, Status Reporting – systém komunikace při provádění APQP
 • Plánování projektu a zajišťování jakosti před sériovou výrobou (požadavek VDA)

Charakteristika:

APQP je nástrojem project managementu (se zaměřením na specifické potřeby automobilového průmyslu) podporující vývoj výrobku nebo služby “dopředným” (pro-aktivním) způsobem. Definuje jednotlivé fáze projektu a jejich vstupy a výstupy. Výsledkem má být navrhnutý produkt a připraveny výrobní procesy tak, aby byli splněny požadavky zákazníka, včetně dodržení časového plánu projektu a NAPOPRVÉ. Cílem je spokojený zákazník a projekt zvládnutý s rozumnými náklady.

Kdo by se měl zúčastnit / Cílová skupina:

Multidisciplinární tým pokrývající všechny funkce v organizaci (Prodej, Marketing, vedení projektů, vývoj výrobku, výroba, Engineering, kvalita, nákup).

Vstupní předpoklady:
Základní znalost systémů řízení kvality (např. IATF 16949). Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se základním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 1 den training + ½ dne workshop (volitelně)

Obsah školení:

Training:

 • Úvod do APQP, APQP a IATF 16949
 • Plánování a Vývoj produktu
 • Schvalování výrobku a procesu
 • Výroba, zpětná vazba, informace o průběhu APQP – Status reporting
 • Fáze a milníky procesu dle VDA 4
 • Milníky a kontrolní seznamy
 • Diskuse, závěr dne

Workshop (volitelně)

 • Kontrolní plán, jeho tvorba, praktické použití dotazníků
 • Plány kvality a jejich formy
 • Test, diskuse, rozbor výsledků testu, hodnocení a závěr.

Poznámky:
Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení (training & workshop) a splnění podmínek závěrečného testu.