FMEA 4TH EDITION – ANALÝZA MOŽNÝCH VAD A JEJICH DŮSLEDKŮ

Process / Design FMEA

Charakteristika:

FMEA je systematická metoda k identifikaci možných vad budoucího, nebo změněného produktu / procesu … efektivita nástroje je v identifikaci příčin potenciálních vad, jejich eliminaci, případně nastavení kontrolních mechanizmů (kontrolní plány pro prototyp, předsérii a sériovou výrobu). Následně ve stanovení možných zlepšení ve formě nápravních / preventivních opatření. 4. vydání FMEA manuálu je platné od června 2008 pro dodavatele v automobilovém průmyslu.

Cíle školení:

 • Identifikace potřeb FMEA a její účel v projektu.
 • Osvojení si metodiky FMEA. Představení standardních kritérií hodnocení rizik.
 • Objasnění vazeb na jiné dokumenty / nástroje: FlowChart, Control Plan, 8D,…
 • Rozdíly mezi aktuálním a předchozími vydáními FMEA
 • Návod, jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci.

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na všechny zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku / přípravy výrobních procesů a připravujících výrobní linky a nástroje (APQP tým).

Vstupní předpoklady:
Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se základním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 2 dny (1 den školení + 1 den workshop)

Obsah školení:

 • Základní informace o FMEA
 • Historie FMEA, Co je FMEA, Typy FMEA,…
 • Rozdíly mezi aktuálním a předchozími vydáními
 • FMEA: Přístup, Plánování, Implementace
 • Základní struktura
 • Fáze tvorby FMEA
 • Týmové zpracování, FMEA schůzky, brainstorming
 • Odpovědnost vedení
 • APQP, FMEA, Control Plan,…
 • Process FMEA / Design FMEA
 • Použití formuláře, FMEA krok za krokem
 • Zásady vyplňování a hodnocení
 • Detailní popis každého sloupce FMEA formuláře + příklady
 • FMEA v projektu
 • Udržování FMEA, aktualizace, revize
 • P-FMEA a vazby na D-FMEA, CP,…
 • + FMEA workshop – práce na příkladu dle vlastního výběru

Poznámky:

 • Zaměření školení na Design nebo Process FMEA je potřeba definovat dopředu, s ohledem na účastníky školení. Doporučujeme školit zvlášť Design FMEA a zvlášť Process FMEA.
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.