FMEA TEAM MODERATOR

Školení moderátorů FMEA týmů

Charakteristika:

FMEA je týmová metoda, vyžadující meziútvarovou spolupráci. Úkolem moderátora FMEA je vést a usměrňovat tým při správném postupu analýzy, dostatečné hloubky analýzy, korektnosti hodnocení FMEA a volbě priorit.

Cíle školení:

 • osvojení a vyzkoušení technik a dovedností potřebných k FMEA z pozice moderátora
 • praktické cvičení zaměřené na moderování FMEA schůzek
 • ukázka vedení konkrétního projektu

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na všechny zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku / přípravy výrobních procesů a připravujících výrobní linky a nástroje (APQP tým), zejména pak zaměstnanci odpovědní za vedení FMEA schůzek.

Vstupní předpoklady:
Školení navazuje na školení FMEA, předpokládá základní znalosti FMEA metodiky.

Rozsah školení: 2 dny (1 den školení + 1 den workshop)

Obsah školení:

 • Základní charakteristika FMEA
 • Úkoly moderátora FMEA
 • Vstupy, zdroje pro FMEA
 • Příprava na FMEA schůzky
 • Průběh FMEA schůzek
 • Práce v týmech, vedení schůzek
 • brainstorming
 • Metodika FMEA – 3 různé „cesty“ zpracování
 • Poznámky k jednotlivým položkám FMEA z hlediska moderování
 • Úkoly z FMEA schůzek, další sledování & zlepšování
 • + FMEA checklist: Požadavky na FMEA a její zpracování
 • + FMEA workshop: Vyzkoušení si role moderátora účastníky školení na příkladě dle vlastního výběru, s následným zhodnocením / komentářem ze strany školitele

Poznámky:

 • Významnou součástí školení je FMEA workshop – vyzkoušení si role moderátora v rámci FMEA týmu účastníky školení, proto doporučujeme pro aktivní zapojení všech účastníků menší skupinu (6-8 lidí).
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.