FTA – Fault Tree Analysis

Charakteristika:
Analýza stromu poruch je logické, systematické zkoumání objektu s cílem identifikovat a analyzovat pravděpodobnost, příčiny a následky potenciálních poruchových stavů. FTA je deduktivní metoda, pomocí které je nechtěný chybový stav systému analyzován s využitím boolovské logiky do řetězce stavů nižších podsystémů. Výsledkem je grafický model, popisující různé kombinace poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vést k danému chybovému stavu. Metoda je použitelná pro identifikaci zdrojů rizika (kořenových příčin) a pro oceňování pravděpodobnosti / frekvence vzniku příčin a průběhu řetězce až k chybovému jevu.

Cíle:

  • vysvětlení účelu FTA
  • představení metody FTA, kroky při jejím použití
  • vysvětlení postupu při sestavování stromu poruch a metody hodnocení: kvalitativně / kvantitativně
  • návod jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci

Cílová skupina:

  • multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku

Typ osvědčení:

  • osvědčení o úspěšném absolvování ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny/tým

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak