IATF 16 949:2016 AWARENESS TRAINING

Charakteristika:

Koncem roku 2016 byla revidována norma pro systém managementu kvality, určená dodavatelům do automobilového průmyslu – IATF 16949:2016 (dříve ISO/TS 16949), která rozšiřuje požadavky ISO 9001:2015 na QMS. Platnost certifikátů podle staré normy byla do října 2018, od října 2017 se certifikace provádí již jen podle nové normy IATF 16949.

Školení je koncipováno tak, aby účastníci byli schopni porozumět požadavkům standardu IATF 1694 a implementovat je ve své organizaci, reflektujíc při tom strukturu ISO 9001.

Cíle školení:

  • účel a aplikace normy IATF 16 949:2016 jako oborového předpisu, který stanovuje požadavky na systém managementu kvality pro dodavatele působící v automobilovém průmyslu
  • vysvětlení základních rozdílů oproti předcházejícímu vydání normy
  • objasnění vztahu k ostatním automobilovým standardům
  • implementace normy v prostředí vlastní organizace

Cílová skupina:

  • rozmanitý tým – zejména zástupci managementu jednotlivých oddělení, kvalita, dále vývoj, výroba, technologie, nákup, interní auditoři, logistika … celý tým podílející se na případné implementaci kvalitativních systémů, jejich udržování a standardizaci.

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny / tým

Odborný garant: Ing. Michal Jančok (IATF auditor číslo certifikátu 5-ADP-12-04-1651)

Poznámky: předpokladem je znalost procesního přístupu a základní normy ISO 9001:2015.