INTERNÍ AUDITOR DLE IATF 16949:2016

Charakteristika:

Interní audit QMS má za cíl poskytnout nezávislé a objektivní posouzení procesů QMS v rámci organizace, úroveň plnění požadavků normy IATF 16949:2016 a efektivitu realizovaných činností. Napomáhá tak dosáhnout cíle organizace, a to systematickým přístupem k hodnocení, odhalování slabých míst a nedostatků a možností zlepšení v rámci procesů QMS.

Cíle školení:

  • vysvětlení principů auditování dle normy ISO 19011:2011
  • praktické cvičení – analýza procesu, audit z pozice auditora i auditovaného

Cílová skupina:

Rozmanitý tým zástupců jednotlivých oddělení. Celý tým podílející se na implementaci QMS a jeho udržování a standardizaci.

Vstupní předpoklady:

Absolvování kurzu IATF 16949:2016 Awareness (předložení certifikátu / osvědčení ze školení), komunikativnost, základní znalost nástrojů QMS v automobilovém průmyslu.

Typ osvědčení:

osvědčení ve formě certifikátu (účastníci získají kvalifikaci pro vykonávání interních auditů)

Rozsah školení: 1 den školení + praktická část

Odborný garant: Ing Michal Jančok