ISO 14001:2015 Awareness

Charakteristika:
Školení ze zaměřeno na důkladný výklad normy ISO 14001:2015, objasnění postupů a zásad při  implementaci, udržování a řízení systému environmentálního managementu v organizácii.

Cíle:

  • pochopení požadavků EMS podle normy ISO 14001:2015
  • objasnění principů EMS a rozdílů mezi starým a novým vydáním normy
  • princip identifikace a hodnocení environmentálních aspektů a vlivů
  • aplikace EMS v praxi

Cílová skupina:

  • rozmanitý tým, hlavně zástupci managementu jednotlivých oddělení, dále vývoj, výroba, údržba, technologie, nákup, interní auditoři, logistika … celý tým podílející se na případné implementaci EMS, jeho udržování a standardizaci

Typ osvědčení

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školenia: 2 dny/tým

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková