ISO 28000:2007 AWARENESS TRAINING

Systém bezpečnosti v dodavatelském řetězci

Charakteristika:

  • Přehled požadavků ISO 28000:2007
  • Zajištění stability dodavatelského řetězce, redukce rizik
  • Vztah k ISO 9001:2008 a ISO 140001:200

Cíle:

  • přehled požadavků normy ISO 28000:2007
  • zajištění stability dodavatelského řetězce, redukce rizik
  • vztah k ISO 9001 a ISO 140001

Cílová skupina:

  • představitelé vedení zodpovědní za dodavatelské a zákaznické vztahy
  • manažeři zodpovědní za správu krizových plánů

Typ osvědčení

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 1 den / tým

Odborný garant: Václav Dienelt