ISO 9001:2015 AWARENESS TRAINING

Charakteristika:

  • aktualizace normy ISO 9001:2015.
  • seznámení se se změnami a firemní implementací změn.

Cíle:

  • účel a aplikace normy ISO 9001:2015
  • rozdíly vůči předchozím vydáním
  • princip procesního přístupu, procesní model
  • pochopení požadavků ISO 9001:2015 a jejich aplikace v prostředí organizace

Cílová skupina:

  • celý tým, který se podílí na případné implementaci kvalitativních systémů, jejich udržování, standardizaci – zástupci managementu jednotlivých oddělení, kvalita, vývoj, výroba, technologie, nákup, interní auditoři, logistika…

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny / tým

Odborný garant: Ing. Michal Jančok