ISO/IEC 17025:2005 AWARENESS TRAINING

Charakteristika školení:

Standard ISO IEC 17025:2005 definuje všeobecné požadavky na kompetentnost zkušebních a kalibračních laboratoří. ISO IEC 17025:2005 určuje zásady systému řízení kvality v akreditovaných laboratořích, čímž unifikuje a standardizuje prostředí výkonu zkušební a kalibrační činnosti. Standardizované prostředí se stalo základem pro relevantní mezilaboratorní porovnání. Posouzením shody s požadavky tohoto standardu potvrzují akreditační orgány kompetentnost laboratoří.

Cíle:

  • Účel a aplikace normy ISO/IEC 17025 v zkušebních a kalibračních laboratořích
  • Požadavky na procesní přístup, procesní model
  • Pochopení požadavků ISO/IEC 17025:2005 a jejich aplikace v prostředí organizace
  • Principy akreditace a kroky k jejímu dosažení

Cílová skupina:

  • manageři kvality laboratoří, osoby pověřené budováním a udržováním SMK, příp. odpovědní za přípravu laboratoře na akreditaci, odborný personál laboratoří

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 1 den / tým

Odborný garant: Mgr. Dana Fúziková