LPA – Layered Process Audit

Charakteristika:

Vrstvené procesní audity (LPA – Layered process audit), jsou čím dál populárnějším nástrojem a reprezentují formalizovaný systém zaměřující se na zjištění rizik procesu. Audity jsou jednoduchým souborem otázek seřazených do skupin, určených pro zařízení anebo proces. Zavedený systém LPA je specifický požadavek některých OEM.

Cíle:

  • pochopení fungování principů LPA
  • zajistit úplné zavedení a vykonávání standardů
  • zlepšení zavedené kvality a zvýšení povědomí operátorů a vedoucích pomocí interakce trénování a učení pro vedoucí a operátory
  • praktické cvičení – výsledkem kterého bude zpracovaná metodika LPA a provedený pilotní audit

Cílová skupina:

  • tým zástupců jednotlivých úrovní řízení.
  • principem LPA je rozvrstvit auditory podle stupňů řízení až po TOP management
  • tým se základními znalostmi o procesech ve firmě a QMS, komunikativnost, základní znalosti o výrobních procesech a technologii

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 0,5 den školení + 1,5 dne praktická část

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

Poznámka: Po školení by měl tým účastníků zvládnout samostatně provádět LPA audity v plném rozsahu. Taktéž by měl být nastartován proces PDCA a zlepšování.