Lean manufacturing – awareness

Charakteristika:
Štíhlá výroba (lean manufacturing) je metodika vyvinutá firmou Toyota po II světové válce. Jedná se o přístup k výrobě způsobem, kdy se dodavatel snaží maximálně uspokojit požadavky zákazníka tím, že bude vyrábět pouze to, co zákazník vyžaduje. Snaží se vytvářet produkty v co nejkratším čase a s minimálními náklady, bez ztráty kvality anebo na úkor zákazníka.

Princip štíhlé výroby je založený na myšlence zkracování času mezi zákazníkem a dodavatelem, eliminací plýtvání v procesech probíhajících mezi nimi.

Cíle:

  • definice štíhlé výroby (druhy plýtvání, štíhlé přemýšlení, hodnotový tok, JIT, KANBAN, 5S, KAIZEN, TPM, SMED, POKA YOKE)
  • objasnění pozitivního efektu aplikování nástrojů štíhlé výroby
  • podniková kultura v kontextu štíhlé výroby, standardizovaná výroba a neustálé zlepšování, metrika „štíhlosti“ v případě workshopu Assesment Audit
  • štíhlá výroba v praxi – vyhodnocení aktuálního stavu RADAR diagram
  • přijetí prvních opatření k projektu zavádění štíhlé výroby
  • další nasměrování prostřednictvím konzultací, podle potřeby a požadavku zákazníka

Cílová skupina:

  • tým – technologie, výroba, údržba, kvalita a další

Typ osvědčení:

  • osvědčení formou certifikátu

Rozsah školení: 1 den školení + 2 dny Workshop Assesment Audit (volitelně)

Odborný garant: Ing. Michal Jančok