Machinery FMEA

Charakteristika:

Machinery FMEA je speciální varianta FMEA, která je zaměřena na analýzu návrhu výrobního zařízení a speciálního strojního vybavení pro připravované výrobní procesy. Podporuje návrh specifikací výrobního zařízení, revize návrhu výrobního zařízení a jeho výroby. Efektivita tohoto nástroje je v identifikaci příčin potenciálních chyb spojených s výrobním zařízením, jejich eliminaci, případně v nastavení kontrolních mechanismů (integrace kontrolních/řídících systémů do výrobních zařízení).

Cíle:

  • identifikace potřeb Machinery FMEA a její úlohy v projektu
  • osvojení metodiky Machinery FMEA; představení standardních kritérií hodnocení rizik
  • objasnění vazeb na návrh výrobních linek, zařízení, nástrojů
  • návod jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci

Cílová skupina:

  • multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje procesu a připravující výrobní linky a nástroje

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny (1 den školení + 1 den workshop|

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

Poznámka:

Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality, je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se základním přehledem metod a nástrojů. Předpokládá se znalost metodiky Design/Process FMEA.