Metrology Management

Charakteristika:
Metrologie a měření je nutnou součástí zajištění kvality v kterékoli organizaci. Školení představuje základní legislativní požadavky na metrologii a zároveň také požadavky systému řízení kvality související s metrologií a měřením.

Cíle:

  • pochopení zásad zabezpečení metrologie v organizaci
  • návaznost měřidel na národní etalony
  • metrologická konfirmace, nejistoty měření a způsoby jejího určování
  • analýza a zlepšení měřicích procesů

Cílová skupina:

  • pracovníci útvarů řízení kvality, metrologové, pracovníci metrologických středisek, technických kontrol, konstruktéři a technologové ve strojírenském průmyslu

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny/tým (v případě předchozího absolvování školení k ISO 9001 pouze 1 den)

Odborný garant: Mgr. Dana Fúziková