MSA 4th EDITION – AWARENESS

Measurement System Analysis – Analýza systémů měření

Charakteristika:

Analýza systémů měření je metoda pro zhodnocení všech vlivů na proces měření a pro posouzení vhodnosti systému měření k dané aplikaci. MSA studie jsou nutným požadavkem pro dodavatele do automobilového průmyslu, ale aplikace metod a možnosti jejich využití při zajištění správnosti měření jsou mnohem širší a využitelné i v dalších oblastech.

Cíle školení:

 • Účel MSA a její úloha při volbě vhodného systému měření pro konkrétní aplikaci
 • Základní přehled principů a metod MSA a návaznosti na FMEA, CP, SPC a PPAP
 • Přehled metod MSA, osvojení metodiky GR&R, stručně MSA pro atributivní znaky

Cílová skupina:

Jednodenní školení MSA je určeno všem kteří se podílejí na určení potřeb měření v rámci přípravy nových projektů a podobně. Školení NENÍ určeno POUZE metrologům, obeznámení s požadavky automotivních zákazníků, pochopení základních principů MSA na běžné uživatelské úrovni a uvědomení si důležitosti MSA při posuzování vhodnosti vybraného měření je důležité v celé organizaci.

Vstupní předpoklady:
Školení MSA patří do balíku statistických školení a předpokládá základní znalost systémů řízení jakosti (např. IATF 16949)

Rozsah školení: 1 den (training)

Obsah školení:

 • Úvod – účel MSA
 • Terminologie – definice základních pojmů
 • Měření jako proces
 • Ideální vs. Reálný systém měření
 • Vhodnost systému měření
 • Všeobecný návod pro hodnocení
 • Výběr a tvorba postupů zkoušek
 • Metody MSA:
 • Metody Opakovatelnosti a Reprodukovatelnosti (GR&R)
 • Modifikovaná metoda průměrů
 • Metoda průměrů a rozpětí – grafické i numerické analýzy
 • Pro atributivní systémy měření
 • „Krátká“ metoda
 • Metody křížových tabulek a detekce signálu – pouze informativně
 • + Příklady, Cvičení na GR&R

Poznámky:

 • Dle možností PC k dispozici pro účastníky školení (školící místnost vybavena počítači) – není nutné
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.