Nástroje kvality pro auditory dle IATF 16949 a auditory výrobního procesu

Charakteristika:
Požadavky na kompetenci interních auditorů podle IATF 16949:2016 obsahují mimo jiné „pochopení aplikovatelných požadavků na klíčové nástroje týkající se předmětu auditu“. Jako součást komplexního školení interních auditorů podle IATF 16949:2016 nabízíme zkrácené školení pro pochopení nástrojů kvality z pohledu auditora (APQP / VDA-RGA, PPAP / VDA2, FMEA + CP, MSA, SPC / Capability studies, Problem solving).

Cílová skupina:

  • školení je určeno auditorům dle IATF 16949 a/nebo pro auditory výrobního procesu, kteří neabsolvovali úplná školení na nástroje kvality.

Rozsah školení: 2 dny / tým

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak