Ochrana gumových a plastových výrobků – Novinka

Charakteristika:
Polymerní materiály (guma a plasty) a výrobky z nich sehrávají v současnosti velmi významnou úlohu v každodenním životě. Není důležité pouze výrobky z polymerů vyrobit, ale také je chránit před různými vnějšími vlivy a tím prodloužit jejich životnost. Ochrana gumových a plastových výrobků je významná oblast technologie a důležité je i ekologické hledisko. V současnosti zahrnuje nejen technologické procesy a postupy, ale i širokou škálu chemických sloučenin, které se do těchto výrobků přidávají. Mechanismus jejich působení je nejen chemický, ale může být i fyzikální. V současnosti každý obor chemické technologie má svojí „černou knihu zakázaných látek“, proto je vývoj i v této oblasti velmi rychlý.

Cíle:

 • stárnutí gumy a plastů (mechanismus, důsledky, příznaky)
 • ochrana před stárnutím a oxidací
 • retardéry hoření
 • ochranné povlaky
 • pogumování zařízení
 • nátěrové hmoty
 • vývojové směry a trendy

Pracovní metody:

 • výklad podpořený příklady z praxe
 • individuální práce v praktických cvičeních
 • účastníci školení obdrží studijní materiály

Cílová skupina:

 • školení je určeno především pracovníkům provozů zpracování gumových a plastových výrobků – technologové, inženýři kvality, teamleadři (mistři), ale i konstruktéři

Typ osvědčení:

 • osvědčení ve formě certifikátu po absolvovaní testu

Rozsah školení: 1 den/tým

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Poznámka: 

 • detailní zaměření jednotlivých témat je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka