OHSAS 18001:2007 Awareness

Charakteristika:
Predmetom normy OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) je vytvoriť systematickú štruktúru na riadenie nebezpečenstiev od plánovacej etapy po prevádzkovú etapu a odozvu v núdzových situáciách.

Školenie je zamerané na dôkladný výklad normy OHSAS 18001:2007, objasnenie postupov a zásad pri implementácii, udržiavaní a riadení systému riadenia bezpečnosti práce v organizácii.

Ciele:

  • pochopenie požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce (SRBP)  podľa normy OHSAS 18001:2007
  • princíp identifikácie nebezpečenstiev a hodnotenia rizík
  • aplikácia SRBP v praxi

Cieľová skupina:

  • rozmanitý tím, hlavne zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení, ďalej vývoj, výroba, údržba, technológia, nákup, interní audítori, logistika … celý tím podieľajúci sa na prípadnej implemenácii SRBP, jeho udržiavaní a štandardizácii

Typ osvedčenia:

  • osvedčenie vo forme certifikátu

Rozsah školenia: 2 dni/tím

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková