PRODUCT APPROVAL PROCESS – PROCES SCHVALOVÁNÍ PRODUKTU

PPAP 4th edition – Production Part Approval Process
VDA 2 – Erstmusterprüfbericht / Zabezpečení kvality dodávek
ISIR – Initial Sample Inspection Report

Charakteristika:

Proces schvalování dílu je formální postup, vyžadovaný po dodavatelích do automobilového průmyslu. ISO/TS 16949 požaduje dodržet zákazníkem uznaný postup při schvalování. Školení vychází zejména z požadavků aktuálního vydání PPAP, obsahuje však i informace o dalších vyžadovaných formách a způsobech uvolňování (VDA 2, ISIR).

Cíle školení:

  • Pochopení významu a obsahu požadavků zákazníků při předkládání a schvalování produktu
  • Vysvětlení, jak připravovat odpovídající dokumentaci a jak na její přípravě týmově spolupracovat

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na všechny zamestnance pracující v oblasti vývoje produktu / přípravy výrobních procesů a validace / verifikace produktu a výrobních procesů.

Vstupní předpoklady:

Základní znalost systémů řízení jakosti (např. ISO TS 16949). Pro učastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se zakladním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 1 den (training & workshop)

Obsah školení:

   Training:

  • Úvod do PPAP, vysvětlení základních požadavků PPAP, Procesní požadavky
  • Požadavky zákazníka na dokumentaci a design
  • Padavky zákazníka na proces. Identifikace materiálu a IMDS
  • Oznamování zákazníkovi a požadavky na předkládání
  • Úrovně PPAP, stav představování dílů, udržování dokumentace
  • Požadavky zákazníka na předkládání v duchu VDA 2 a souvisejících norem

   Workshop:

  • Vyplňování průvodních listů dle specifických požadavků zákazníka
  • Závěrečný test a zpracování hodnocení tréninku, diskuse, rozbor výsledků testu, závěr

Poznámky:

Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení (training & workshop) a splnění podmínek závěrečného testu.