Proces schvalování produktu

PPAP 4th edition – Production Part Approval Process
VDA 2 – Erstmusterprüfbericht / Zabezpečení kvality dodávek
ISIR – Initial Sample Inspection Report

Zaměření podle požadavků zákazníka

Charakteristika:

Proces schvalování produktu a procesu je formalizovaný postup vyžadovaný od dodavatelů do automobilového průmyslu. IATF 16949 požaduje dodržet zákazníkem uznaný postup při schvalování. Školení vychází především z požadavků aktuálního vydání PPAP, obsahuje však také informace o dalších vyžadovaných formách a způsobech uvolňování (VDA 2, ISIR)…

Cíle:

  • pochopit význam a obsah požadavků zákazníků při předkládání a schvalování produktu a procesu
  • vysvětlit specifika jednotlivých požadavků podle metodiky a zákazníka
  • ukázat, jak připravovat odpovídající dokumentaci a jak na její přípravě týmově spolupracovat
  • na cvičeních si vyzkoušet předkládání podle jednotlivých metodik

Cílová skupina:

Pracovníci v oblasti vývoje produktu a procesu, přípravy výrobních procesů, verifikace a validace produktů a výrobních procesů.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok