QFD – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

Charakteristika:

 • QFD je strukturovaná metoda, pomocí které jsou různorodé požadavky zákazníka zaváděny do odpovídajících
 • technických specifikací ve všech fázích vývoje produktu a přípravy jeho výroby. Metoda pomáhá při plánování priorit při návrhu a vývoji, přímo vycházejících z požadavků zákazníka. Zabezpečuje tím, že „hlas zákazníka“ bude zohledněn ve všech fázích projektu.

Cíle školení:

 • Vysvětlení principů QFD, termínů používaných v QFD
 • Vazby mezi požadavky zákazníka, charakteristikami produktu, jeho konstrukcí, návrhem výrobního procesu a způsobů řízení výrobního procesu.
 • Pochopení systematické metody QFD a její aplikace do praxe.

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku / přípravy výrobních procesů (APQP tým).

Vstupní předpoklady:
Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se základním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 1 den (+volitelně workshop dle požadavků)

Obsah školení:

 • Představení QFD – původ, základní charakteristika
 • Účel QFD a jeho místo v řízení projektu
 • Prvky QFD matic (House of Quality – domeček kvality), základní QFD process flow
 • Metodika QFD projektu
 • Zákaznické požadavky – Kano model
 • QFD matice podrobně
 • Matice vztahů – kvantifikace
 • Cílové hodnoty
 • Korelační matice
 • Porovnávací hodnocení
 • Hodnocení významu – zákaznické vs.technické
 • Možné rozšíření QFD matice
 • 4.typické fáze aplikace QFD a přenos údajů mezi jednotlivými fázemi
 • Projektování výrobku (QFD I)
 • Projektování dílů (QFD II)
 • Projektování výrobních procesů (QFD III)
 • Projektování výrobního systému (QFD IV)
 • + příklady

Poznámky:
Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.