QUALITY AWARENESS TRAINING

Charakteristika:

  • Představení systémů kvality a všech významných nástrojů používaných nejenom v automobilovém průmyslu v koncentrované formě.
  • Školení je koncipováno jako vstupní v oblasti kvality pro nové zaměstnance, případně jako úvodní pro otevření školícího programu. Také dává základní přehled a podklady pro rozhodnutí o dalším potřebném proškolení pracovníků v jednotlivých nástrojích, není detailním proškolením s certifikátem na tyto nástroje.

Cíle:

  • Seznámení se s požadavky na systémy řízení kvality v automobilovém průmyslu
  • Objasnění vlivu systému jakosti na všechny stupně úrovně organizace
  • Přehled aplikovaných norem QMS (Systém managementu jakosti) + zohlednění zvláštních požadavků zákazníků
  • Přehled povinných a doporučených nástrojů kvality v automobilovém průmyslu
  • Kdy, kde, jak a s jakým účelem aplikovat jednotlivé nástroje, jejich přínos a provázanost
  • Pochopení požadavků jednotlivých systémů a nástrojů, jejich aplikace na úrovni školených

Cílová skupina:

  • Pro pracovníky všech stupňů – pracovnícky managementu při zavádění IATF 16949, pro mistry, techniky, pracovníky údržby a nové pracovníky managementu firem (nákup, marketing, HR…)

Typ osvědčení:

  • osvědčení o absolvování školení

Rozsah školení: 2 dny / tým

Odborný garant: Ing. Michal Jančok