QUALITY WALL

Charakteristika:

Termínem Quality Wall se označuje dodatečná kontrolní operace nad rámec standardních kontrol, většinou po konečné kontrole. Účelem QW je zabránit dodání neshodných produktů zákazníkovi. Zavádí se jako preventivní opatření (na začátku projektu, při významných změnách produktu/procesu a pod.), nebo jako (dočasné) nápravní opatření při problémech s kvalitou.

Cíle školení:

 • Pochopení účelu dodatečné 100% kontroly a analýzy problémů
 • Přehled požadavků automotive zákazníků (Quality Wall, CS-1, CS-2)
 • Zavádění, realizace, vyhodnocování a kritéria pro odstranění dodatečné kontroly kvality

Kdo by se měl zúčastnit / cílová skupina:

Zaměstnanci s odpovědností za kvalitu v celém dodavatelském a výrobním řetězci: starostlivost o dodavatele, výrobní kvalita, zákaznický servis a reklamace.

Vstupní předpoklady:

Znalost produktů a výrobních procesů organizace.

Rozsah školení: 1 den

Obsah školení:

 • Odpovědnost za kvalitu
 • Quality wall – účel, způsob aplikace, využití
 • Formy kontrol a požadavky OEM / automotive zákazníků
 • Zavádění Quality Wall v organizaci
 • Analýza dat – Pareto interních/externích vad…
 • Potvrzení kontrolních/rozhodovacích nástrojů se zákazníkem
 • Standardizace kontrolních instrukcí a postupů
 • Definice toků pro OK / Rework / Scrap
 • Definice potřeb záznamů (Co?, Kdo?, Jak?)
 • Instalace kontrolních stanic, příprava
 • Školení/zapracování kontrolorů, prověření zácviku
 • Ukazatele interní/externí kvality
 • Pravidelné TOP5 mítingy
 • Řízení Quality Wall
 • efektivita, její vyhodnocování a opatření
 • Výstupy z kontrol
 • Kritériá pro odstranění Quality Wall
 • + příklady, formuláře, reporting
 • + workshop / podklady pro quality wall

Poznámky:
Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.