Samohodnocení: Formel Q audit, D/TLD audit

Charakteristika:
Pro  dodavatele koncernu Volkswagen je důležité porozumět a implementovat požadavky zákazníka definované v aktualizovaném vydání Formel Q  – závazné příručky pro hodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatelů koncernu Volkswagen.
Požadavky se týkají provádění samohodnocení / auditu podle Formel Q (otázky, hodnocení, produktový audit).
D/TLD audit je specifický audit pro bezpečnostní díly, vytvořený koncernem Volkswagen a požadovaný Formel Q. V případě, že společnost vyrábí díly definované jako D/TLD díly, je povinna spravovat dokumentaci k těmto dílům (označovat, archivovat) a provádět pravidelný audit D/TLD.

Cíle:

  • úvod do problematiky, definování pojmů
  • samohodnocení/audit podle Formel Q (hodnocení jednotlivých otázek/výsledky auditu, zpráva z auditu/zlepšovací program)
  • D/TLD audit (stanovení výrobkových skupin/výběr dílů, hodnocení jednotlivých otázek/výsledky auditu, zpráva z auditu/zlepšovací program, značení technických dokumentů, značení D/TLD, katalog otázek D/TLD, formulář D/TLD auditu)
  • příklady z praxe samohodnocení/auditu podle Formel Q, D/TLD auditu

Cílová skupina:

  • Kurz je určen pro PSB zplnomocněnce za bezpečnost produktu, auditory D/TLD dokumentace, procesní auditory a všechny zaměstnance v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, Porsche atd.) a vyrábějící díly s bezpečnostními znaky.

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 1 den/tým

Odborný garant: Ing. Michal Jančok