SPC AWARENESS – STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU (ZÁKLADY)

Charakteristika:

SPC je statistická metoda ke sledování, vyhodnocování a regulaci parametrů produktu/procesu s cílem udržet výrobní proces stabilní a způsobilý. Je založena na principech statistického vyhodnocování (analýza kolísání, rozlišování vlastních a zvláštních příčin kolísání a působení na ně, analýza trendů atd….)

Cíle školení:

 • Objasnění základů a principu SPC.
 • Použití SPC a interpretace výsledků.
 • Stručný přehled typů regulačních karet
 • Regulační a toleranční meze, výpočet reg. mezí a nastavení regulační karty – pro (x, R) diagram
 • Jednodenní školení představuje základy SPC, objasnění principů a postupů při SPC na příkladě (x, R) regulačních karet.

Cílová skupina:

Všichni zaměstnanci odpovědní za ověřování výrobního procesu, testování, tvorbu a udržování kontrolních plánů, vyhodnocující statistické data…

Vstupní předpoklady:
Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se základním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 1 den

Obsah školení:

 • SPC – historie a současnost, statistické metody v automotive
 • Základní pojmy SPC
 • Proces způsobilý a proces ve statisticky zvládnutém stavu
 • Princip SPC – náhodné a zvláštní příčiny kolísání
 • Použití regulačních diagramů
 • Základní typy regulačních diagramů
 • Stručný popis zavádění SPC
 • Analýza trendů kolísání – iterace
 • OCAPs
 • + příklad na SPC: výpočet regulačních mezí, zakreslení mezí a bodů, zhodnocení statistické stability

Poznámky:

 • K realizaci školení je vhodné požít PC vybavení (PC učebna) – není to však bezpodmínečně nutné.
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.